- Honzíkovy vláčky - http://www.honzikovyvlacky.cz -

V tradičním čase na tradičním místě – eDay 2016

088-eday2016 [1]Poslední zářijový víkend, garáže obchodního centra Galerie Butovice v Praze 5: Modelářská výstava s mezinárodní účastí, jejíž součástí je i Mistrovství České republiky v plastikovém modelářství. Bohatý program zahrnoval nejrůznější „workshopy“ pořádané firmou Eduard a dalšími odborníky a také doprovodné akce. V začouzeném a sporadicky osvětleném sklepě nabízela asi stovka prodejců plastikové modely, příslušenství, nářadí a literaturu. Kdo se přišel podívat, určitě si mohl podle zájmu vybrat.

  Účastním se skoro pravidelně s vědomím toho, že mašinek bývá v Butovicích poskrovnu. Dá se zde ale nakoupit spotřebovaný modelářský materiál (barvy, tmely atd.) a chybějící nářadí či pomůcky, ale  hlavně pokochat se dokonalou prací kolegů modelářů, kteří mají odvahu přihlásit své výtvory do soutěže. Jelikož jsem v poslední době věnoval dost času vojenským a obrněným vlakům, byl jsem na letošním eDay nadšen, neboť všelijakých tanků, obrněné techniky, nákladních aut a vůbec všechno možné, co se vyskytovalo na všech možných válečných frontách, bylo ve zmenšených měřítcích na výstavě nadmíru. Báječná inspirace. A co víc, byly zde i ty vláčky, dokonce obrněné. A tím také začnu:

  Firma Trumpeter (Čína) nabízí v měřítku 1 : 35 model německého pancéřového vozu známého pod označením Panzertriebwagen No. 16, o jehož originálu již byla shodou okolností řeč na stránkách našeho webu – ZDE [2]. Právě tento model byl vystaven a byl (jistě i kvůli super-gigantickému měřítku) nepřehlédnutelný. Škoda, že na popiskách nebyla uváděna jména modelářů, abych těm, jejichž modely se mi líbily, mohl vyseknout poklonu. Tento model nafocený ze všech stran ale jistě bude inspirací pro kamarády, kteří se ho právě nyní snaží reprodukovat v měřítku N.

.

  V podobně gigantickém měřítku byl vystavován další model obrněného vlaku, sice trošku jinak koncipovaný, ale zato skvěle vyvedený pokud jde o detaily, což je patrné z fotografií. Spolu s Jirkou Šafářem (Miniatur [4]) oceňujeme především protiletadlové „čtyřče“.

.

  Na výstavě oceněným modelem byl obrněný vůz „Krasnaja zvezda“ v měřítku 1 : 72 od firmy HobbyBoss, postavený na kolejích šíře 16,5 mm (H0).

.

  Konečně ještě dva modely obrněných vozů rovněž v měřítku 1 : 72 od firmy UM nesoucí označení BDT(E7) a OB-3 patřily k letošním exponátům na eDay.

.

  Nadšeně jsem okukoval modely vyprošťovacího tanku VT-55A a jeřábového vyprošťovacího buldozerového tanku JVBT-55 v měřítku 1 : 35. To proto, že model od Aleše Marboe v N-ku je pochopitelně s ohledem na měřítko velmi zjednodušený, a hlavně je dodávám bez návodu a obrazové předlohy, takže jeho sestavení je svým způsobem sázkou do loterie. Následující obrázky by mohly tento nedostatek nahradit.

.

  Na dalších obrázcích už je jen průřez toho, co bylo na eDay 2016 k vidění. Ten Velorex v měřítku H0 rozdávaly hostesky po zakoupení vstupenky.

.

Foto hlav

.