- Honzíkovy vláčky - http://www.honzikovyvlacky.cz -

Dekodéry Doehler & Haass pod drobnohledem

Informace přímo od výrobce mají cenu zlata. Nám se podařilo uskutečnit rozhovor s Ing. Adolfem Haassem z Mnichova na téma dekodérů firmy Doehler & Haass, které se v nedávné době objevily na našem trhu a jenž jsme v předešlých letech nabízeli v N-šopíku. Jak si jistě naši modeláři všimli, k „malým“ i „velkým“ dekodérům D & H jsme připravili dokonalé české překlady firemních manuálů, což u nás bohužel není obvyklé u obdobných výrobků jiných výrobců.

V čem si myslíte, že je přednost dekodérů Doehler & Haass?

  Spolehlivost, velmi jednoduchá konfigurace motoru pouze ve dvou parametrech (každý ve čtyřech hodnotách), pochopitelně je zde i možnost konfigurace zvláštní cestou (řekl bych pro zkušené uživatele) ve třech parametrech s jemnějšími hodnotami. Většina lokomotiv běhá velice pěkně bez konfigurace.

Existují nějaké zásadní technické rozdíly, resp. rozdíly v užitných vlastnostech mezi „velkými“ a „malými“ lokomotivními dekodéry D & H, kromě proudové zatížitelnosti?

  Velké dekodéry obsahují Zenerovy diody proti přepětí (což je obzvláště nutné v případě zkratu na analogových kolejištích) a několik dalších výstupů (AUX3, AUX4).

V čem je rozdílná série dekodérů s písmenem „C“ v názvu od verze „A“?

  Dekodéry s koncovkou „C“ jsou osazeny novým procesorem s větší výpočetní rychlostí a větší pamětí, takže tyto dekodéry mohou být připraveny pro systém zastavování při asymetrickém napájení a oboustrannou komunikaci (nelze použít označení „ABC“ a „Railcom“, s ohledem na ochranné známky).

Máte nějakou zpětnou vazbu od německých modelářů, kteří nejmenší dekodéry D & H instalovali do svých modelů?

  Například v měřítku N mohu odkázat na www.mtkb.de [1]. A také na  http://www.velmo.de/ [2], kde se soustřeďují modeláři zajímající se o měřítko Z. 

Existuje podle vás nějaká reálná perspektiva dalšího zmenšování lokomotivních dekodérů, zejména ve vztahu k měřítkům N, Z a menším?

  Mohli bychom zmenšit velikost dekodéru, pokud bychom ovšem použili procesor s menší pamětí, takže bychom museli zmenšit i výkon (například by mohl být realizován jen DCC provoz, ale bez SUSI…). Druhá možnost je použít oboustranné osazování se zvětšenou tloušťkou. To by mohlo vést ke zkrácení dekodéru asi o 5 mm, ale zvětšení tloušťky asi o 1 mm.

Můžete několika slovy zmínit přednosti vašich funkčních dekodérů?

  Jsou založeny na stejném ASIC (Application Specific Integrated Circuit – zákaznický integrovaný obvod – pozn. red.) jako lokomotivní dekodéry (příkladem je třeba FH05), takže je optimálně doplňují v naší nabídce (například pokud chcete používat SUSI pro zvuk). Také obsahují 3 PWM pro stmívání světel a podobně.

Jaký odhadujete cenový vývoj lokomotivních dekodérů?

  Cena dekodéru se odvíjí od ceny za vývoj a zajištění výroby „plošňáku“, což v současnosti stojí více jak 1.000 EUR.

Jaké jsou tedy důvody tvrdit, že dekodéry D & H jsou oproti jiným zvláštní?

  Pro dekodéry D & H je používán s ohledem na regulaci motoru navržený ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Implementování dobré regulace s použitím pouze jednoho mikroprocesoru je poněkud složité, protože procesor může provádět programové kroky pouze postupně a ne v reálném čase. Regulátory konkurentů používají v procesoru integrovaný A/D převodník, který obvykle postrádá potřebnou přesnost (pro nejnižší rychlosti).
  Dalším důvodem je aplikovaný postup regulace. Pokud je EMF velmi nízká (při nejnižších otáčkách), proporcionální část regulátoru (obvykle PID regulátor) nemůže být zvolena libovolně a proto je někdy nedostatečná.
  Takže, uvedené přednosti dekodérů D & H obvykle nejsou tak důležité při ovládání nových motorů (5-ti kotvových – pozn. red.), ale naopak se to významně projevuje u starších motorů.
  V praxi to vede k následujícímu: S dekodéry D & H obvykle probíhá řízení vašich lokomotiv velmi dobře, zatímco s dekodéry konkurenčních výrobců můžete zkusit měnit parametry regulace P.I.D individuálně, ale někdy ani tak nemůžete dostat uspokojivý výsledek.

Za rozhovor děkuje Jan Hlaváček

Manuály v češtině

DH05A/B, DH10A/B, FH05H – ZDE [3]

DH05C, DH10C, DH16A – ZDE [4]

(Zvláštní poděkování patří Jindrovi Fučíkovi a Bohouši Partykovi za překlad a Jitce Kopinové za zprostředkování rozhovoru)